english icon48x48  fb  LinkedIn

Montesol

Ministarstvo ekonomije Crne Gore u saradnji sa partnerima - Programom životne
sredine pri Ujedinjenim nacijama (UNEP) i italijanskim Ministarstvom životne sredine, kopna
i mora (IMELS) pokrenuo je projekat MONTESOL, koji ima za cilj uspostavljanje veoma povoljnog
finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje kredita domaćinstvima za
UGRADNJU SOLARNIH KOLEKTORA .
Naime, nude se pojedinačni iznosi kredita do 5000€, sa periodom otplate do 7 godina,  sa kamatnom
stopom 0%  !
Potpuna subvencija kamate vam praktično omogućava, da svoje obavezne mjesečne rate svedete na 
iznos od npr. 25 € (srednja vrijednost) u zavisnosti od iznosa kredita i roka otplate.

Ovlašćeni  izvođači  u  projektu  "Montesol"

Kompanija "BB  Solar" iz Podgorice posjeduje  licencu  izdatu od
Ministarstvo ekonomije Crne Gore kao i sve druge neophodne preduslove,
predviđene procedurom o sticanju prava bavljenja ovom djelatnošću.
Što vam garantuje samo po sebi, kvalitet izvedenih radova kao i pružanje usluga 
održavanja sistema i nakon perioda  garancije.
U sklopu  naših  usluga,  možete  računati  na  sledeće  garantne  povoljnosti:
     -  za  kolektore  je  predviđen  garantni  period od 10 godina.
     -  za  bojlere/rezevoare je  predviđen  garantni  period od 5 godina.
     -  za  cirkulacionu  pumpu je  predviđen  garantni  period od 2 godine.