english icon48x48  fb  LinkedIn

Ravni pločasti kolektori

 

 

Ravni pločasti kolektori odlikuju se vrlo visokim koeficijentom absorpcije Sunčevog zračenja zahvaljujući visokokvalitetnom selektivnom absorberu što rezultira visokim stepenom iskorišćenosti. U toku mirovanja sistema u kolektoru se mogu postići vrlo visoke temperature i do 150 °C. Mogu se ugrađivati na kose ili ravne krovove s podkonstrukcijom. Najčešće se koriste jer su im cijene prihvatljive.