english icon48x48  fb  LinkedIn

Fotonaponski sistemi

 

 

Fotonaponski sistemi se sastoje od modula, a oni su izrađeni od solarnih ćelija. Poprečni presjek jedne tipične solarne ćelije, ma kog tipa bila prikazan je na slici 1. (uzeta je silicijumska solarna ćelija za primjer). Prvi sloj je zaštitno staklo tj. SiO2, koje štiti ćeliju od spoljašnjih uticaja.

Opširnije: Fotonaponski sistemi

Monokristalne silicijumske ćelije i polikristalne

Monokristalne silicijske ćelije mogu pretvoriti 1000 W/m2 sunčevog zračenja u 140 W električne energije s površinom ćelija od 1 m2. Za proizvodnju monokristalnih Si ćelija potreban je apsolutno čisti  poluvodički materijal. Monokristalni štapići se izvade iz rastaljenog silicija i režu na tanke pločice.  Takav

Opširnije: Monokristalne silicijumske ćelije i polikristalne

Off grid i On grid sistemi

Off-grid sistem je pogodan za napajanje tamo gde je nemoguće ili jako teško dopremiti distributivni sistem. Mada kako on obezbeđuje potpunu samostalnost eksploatacije električne energije to je i eliminisano finansijsko opterećivanje korisnika (izuzev u vremenu otplate). Fotonaponski sistem puni baterijsku banku

Opširnije: Off grid i On grid sistemi

Regleri i inventori

REGULATORI PUNJENJA - REGLERI

 


Uloga regulatora punjenja - REGLERA, kao što i sam naziv sugeriše, se ogleda prije svega u  kontroli samog načina punjenja solarnih akumulatora - jednog ili više. Naime ovaj uređaj, kao bitna komponenta sistema, primarno prati zahvaljujući svom mikro-procesoru nivo ispražnjenosti i napunjenosti akumulatora.

Opširnije: Regleri i inventori