english icon48x48  fb  LinkedIn

Horizontalni vjetrogeneratori


Ovo je najviše korišćen tip vjetrogeneratora zbog svoje pouzdanosti i relativno niske cijene.
Mini vetrogeneratori snage do 20KW su jednostavni za montažu, veoma izdržljivi, sa velikom efikasnošću i mogućnošću prilagođavanja prema smjeru vjetra. Početak proizvodnje električne energije kod ovog tipa vetrogeneratora počinje sa brzinom vjetra oko 2 m/s, dok maksimalnu proizvodnju postižu oko 11 m/s.